مدیریت: علی  مقصودی

آدرس : انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، روبروی مرکز طبی کودکان، پلاک 59، طبقه سوم، واحد 6، شرکت رسانه

((همراه با پارکینگ اختصاصی ))

تلفن : 68 – 67 665 665 021  ( 5 خط )

همراه : 24 29 415 0939

تلگرام : 24 29 415 0939

ایمیل : silverrasaneh@gmail.com

شماره کارت بانک اقتصاد نوین :     7312 – 6160 – 1211 – 6274

شماره حساب بانک اقتصاد نوین : 1-502 77 31 – 800 – 130

بنام علی  مقصودی